Støping av mønsterlegging etter kunstneranvisning

Sliping og renovering av gulv og trapper

Sliping og renovering av gulv og trapper

Fjerning av gulvfliser. Sliping av Terrazzo.

Sliping og renovering av gulv og trapper

Sliping og renovering av gulv og trapper

Sliping av gulv.

Støping og nyproduksjon av trapper.

Støping og nyproduksjon av trapper.

Støping og nyproduksjon av gulv.